Menu

Bashkepunimi me Universitete, Brenda Vendit

Marrëveshje të Universitetit Politeknik të Tiranës me universitete brenda vendit

 • Akademia e Forcave të Armatosura, 18.2.2021 – 17.02.2026
 • Akademia Ivodent, 07.05.2020 – 06.05.2024
 • Albanian University, 03.04.2017 –
 • Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan, 18.06.2019 – 17.06.2020
 • Instituti Kanadez i Teknologjisë,
 • Universiteti Ismail Qemali, Vlorë
 • Kolegji Profesional i Tiranës, 27.07.2016 – e pacaktuar
 • Kolegji Universitar Qiriazi, 06.03.2019 – 05.03.2024
 • Kolegji Universitar Luarasi, 05.03.2019 – 04.03.2020
 • Universiteti Marin Barleti, 06.12.2022 – 05.12.2025
 • Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, 14.12.2017 – 13.12.2023
 • Universiteti Metropolitan Tirana, 03.04.2017 – 02.04.2023
 • Tirana Inc
 • Universiteti Europian i Tiranës, 12.05.2021 – 11.05.2026
 • Universiteti Bujqesor i Tiranës
 • Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, 27.12.2017 – 26.12.2023
 • Universiteti i Tiranës, 22.04.2020 – 21.04.2025
 • Zoja e Këshillit të Mirë
 • Universiteti Aldent, 24.11.2022 – 23.11.2026
 • Universiteti Polis, 31.10.2022 – 30.10.2027
 • University of New York Tirana, 26.01.2023 – 25.01.2028
 • Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, … 04. 2023 – 04.2028
 • Kolegji Universitar i Biznesit, 04.2023 – 2025
Universiteti Politeknik i Tiranës