Menu

Biblioteka Shkencore

Drejtoria e Bibliotekës Shkencore

Drejtore: MSc Mimoza Shkodrani

Email: mshkodrani@upt.al

Organizimi strukturor i Bibliotekës Shkencore: njësi strukturore ndihmëse e UPT-së.

Sektorët:

 • Sektori i Zhvillimit të Koleksioneve
 • Sektori i Katalogimit
 • Sektori i Shërbimit dhe Informacionit
 • Sektori i Digjitimit
 • Biblioteka e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit
 • Biblioteka e Fakultetit Gjeologji Miniera
 • Biblioteka e Fakultetit të Inxhinierisë Matematike & Fizike
 • Administrata
 • Specialist finance
 • Magazinier
 • Punonjës mirëmbajtje
 • Restauruese
 • Punonjës pastrimi
Universiteti Politeknik i Tiranës