Menu

Zv.Rektori për anën mësimore

Zv/Rektori për anën mësimore: Prof. Akli Fundo

Email: aklifundo@upt.al , aklifundo@yahoo.com

Zv/Rektori për Anën Mësimore mbulon veprimtaritë që lidhen me sektorin e kurrikulave dhe me sektorin e proçesit mësimor, me zbatimin e standarteve shtetërore të cilësisë dhe me vlerësimin e brendshëm të cilësisë, për nevojat e institucionit apo në kuadrin e akreditimit, të programeve të studimit të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë të studimeve universitare.

Universiteti Politeknik i Tiranës