Menu

 1. Akademia e Forcave të Armatosura, 18.2.2021 – 17.02.2026
 2. Akademia Ivodent, 07.05.2020 – 06.05.2024
 3. Albanian University, 03.04.2017 –
 4. Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan, 18.06.2019 – 17.06.2020
 5. Instituti Kanadez i Teknologjisë,
 6. Universiteti Ismail Qemali, Vlorë
 7. Kolegji Profesional i Tiranës, 27.07.2016 – e pacaktuar
 8. Kolegji Universitar Qiriazi, 06.03.2019 – 05.03.2024
 9. Kolegji Universitar Luarasi, 05.03.2019 – 04.03.2020
 10. Universiteti Marin Barleti, 06.12.2022 – 05.12.2025
 11. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, 14.12.2017 – 13.12.2023
 12. Universiteti Metropolitan Tirana, 03.04.2017 – 02.04.2023
 13. Tirana Inc
 14. Universiteti Europian i Tiranës, 12.05.2021 – 11.05.2026
 15. Universiteti Bujqesor i Tiranës
 16. Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, 27.12.2017 – 26.12.2023
 17. Universiteti i Tiranës, 22.04.2020 – 21.04.2025
 18. Zoja e Këshillit të Mirë
 19. Universiteti Aldent, 24.11.2022 – 23.11.2026
 20. Universiteti Polis, 31.10.2022 – 30.10.2027
 21. University of New York Tirana, 26.01.2023 – 25.01.2028
 22. Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, … 04. 2023 – 04.2028
 23. Kolegji Universitar i Biznesit, 04.2023 – 2025
 24. Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjise – 12.9.2023 – 11.9. 2026
Universiteti Politeknik i Tiranës