Menu

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë 

Email : cilesia@upt.al

Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë: Prof. Asoc. Gjergji Islami
Email: gjergjislami@upt.al

Sektorët:

  • Sektori i Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Përgjegjëse Sektori: MSc. Ing. Besmira Poçi
Emailbesmira.poci@gmail.com
Specialist: MSc. Elona Shanku
Emailelonashanku@gmail.com

  • Sektori i Statistikës dhe Informacionit

 Specialistet:

Universiteti Politeknik i Tiranës