Menu

Drejtoria e Shërbimeve, Investimeve dhe Mirëmbajtjes

Drejtoria e Shërbimeve,Investimeve dhe Mirëmbajtjes

Drejtor: Dhurata DANI           

Emaildhdani@upt.al

Sektorët:

  • Sektori i Prokurimeve

 Pergjegjes Sektori: Erniko KATIAJ   

 Emailkatiajerniko@gmail.com

 Specialist:Aderaldo MEMA       

 Email: amema@upt.al

  • Sektori i Investimeve dhe Mirëmbajtjes

Përgjegjës Sektori: Migen SHKODRANI   

Email:migensh@hotmail.com

Specialiste:Eriola HYSENI                        

Email: loriola1@hotmail.com

Specialiste:Nasilda Bregu                        

Email:nasildabregu@upt.al

Universiteti Politeknik i Tiranës