Search
Close this search box.

Menu

Mirësevini në Universitetin Politeknik të Tiranës!

NJËSITË KRYESORE TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË DHE INFORMACIONIT

Në vitin 2007 u krijua Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (nga bashkimi i strukturave ekzistuese: Departamenti i Elektronikës, Instituti i Informatikës dhe Matematikës së Aplikuar dhe Seksioni i Informatikës).

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE

Në vitin 1953 filloi sistemi pa shkëputje nga puna për përgatitjen e Inxhinierëve Elektrik. Në vitin 1954 miratohet Fakulteti Elektroteknik dhe katedrat e para të tij. Sot FIE përgatit inxhinierë elektrikë të kualifikuar dhe është pararojë e zhvillimit në Shqipëri.

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

Përgatitja e specialistëve të lartë të inxhinierisë mekanike në Shqipëri daton që nga viti 1951. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike formësohet si njësi e pavarur e Universitetit Politeknik në vitin 1991. Në vitin 1999 u bë edhe riorganizimi i FIM, ashtu si është aktualisht.

FAKULTETI I ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS

Tradita që mbart sot Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës daton që me fillimet e studimeve universitare në Shqipëri. Sot, pas pothuajse gjysëm shekulli histori, FAU vazhdon të jetë lider i edukimit dhe kërkimit në Arkitekturë dhe Urbanistikë.

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

Që prej krijimit të Institutit Politeknik e deri më sot, FIN si njësi kryesore e UPT-së, i ka dhënë vendit një histori suksesi. Veprat më të mëdha e të rëndësishme në fushën e ndërtimit mbajnë vulën e mendimit të përparuar  te inxhinierëve nga auditorët e FIN.

FAKULTETI I INXH. MATEMATIKE & INXH. FIZIKE

Programet e diplomave që lëshojnë departamentet e FIMIF janë të njëjta me programet e Universitetit Politeknik të Milanos. Në përfundim të studimeve lëshohet përkatësisht diplomë e nivelit të dytë, DND, në Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike.

FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE

FGJM, është shkolla e parë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialisteve për të gjitha degët e shkencave të industrisë minerare. Drejtimet e përgatitjeve të specialisteve kanë pasur si qëllim zhvillimin e gjeologjisë në të gjithë drejtimet e saj.

INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE, ENERGJISË DHE UJIT

IGJEUM është një njësi kombëtare kërkimore shkencore që vepron nën ombrellën e Universitetit Politeknik të Tiranës. Ndërmarrjes së shërbimeve me të tretë në fushat e sizmologjisë, burimeve natyrore, gjeoriskut, gjeologjisë, ujit dhe mjedisit

Universiteti Politeknik i Tiranës