Rektori

Zv. Rektori për anën mësimore

Administratori

Zv. Rektori për anën shkencore