Search
Close this search box.

Menu

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë përkatësisht:

1. Diplomë Bachelor & Listë notash (fotokopje të noterizuar)

2. Diplomë Master & Listë notash (fotokopje të noterizuar)

3. Curiculum Vitae

4. Kërkesë drejtuar Fakultetit të Inxhinierisë së Ndertimit, për regjistrimin në KVPP

5. Fotokopje të Kartës së Identitetit

6. Kopjen e Mandat Pagesës së Bankës (Faturën për arkëtim, e cila do të paguhet në Bankat e nivelit të dytë gjendet këtu)

Kushtet e regjistrimit:

1.Mund të regjistrohen të gjithë kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet e larta (3+2 ose sistemin 5-vjeçar) në degët e Ekonomisë në të gjitha Universitet e Republikës së Shqiperisë.

2.Mund të regjistrohen të gjithë kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet e larta (3+2 ose sistemi 5-vjecar) në të gjithë degët e Inxhinierisë në Universitetet e Republikës së Shqipërisë.

Të gjithë të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, me adresë Rruga Muhamet Gjollesha, nr. 54.

Regjistrimet vazhdojnë deri në datë 15 Nëntor 2023.

Për çdo informacion mund të dërgoni sms në aplikacionin Watsapp në nr +355 69 96 73 122

Universiteti Politeknik i Tiranës