Search
Close this search box.

Menu

Në kuadër bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Politecnico di Torino, publikohet thirrja për mobilitete për staf të Universitetit Politeknik të Tiranës, në Politecnico di Torino, për pjesëmarrje në javën ndërkombëtare të trajnimit të stafit, në Torino, në datat 27-31 maj 2024.

Informacionin në lidhje me kriteret për aplikim, mënyrën e aplikimit, dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i fundit i aplikimit është 10 nëntor 2023, ora 12.00.

 

Universiteti Politeknik i Tiranës