Search
Close this search box.

Menu

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, shtyhet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në AGH University of Science and Technology.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 6 nëntor 2023.

Universiteti Politeknik i Tiranës