Search
Close this search box.

Menu

Në kuadër të ofrimit të mundësive për internshipe, praktika mësimore etj. hapet thirrja për internship në Programin e Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor (Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans).

Për të gjithë studentët e interesuar njoftojmë se përfaqësuesit e programit do të jenë në Universitetin Politeknik të Tiranës, sot, më datën 30 tetor 2023ora 15.00, në Sallën 210 të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, FIM për t’ju dhënë detaje dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve tuaja rreth këtij programi.

Ky programi është iniciativë e Ministrisë së Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik (BMZ) dhe Komitetit të Marrëdhënieve Ekonomike të Europës Lindore të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Gjermane (Ost-Ausschuss).

Qëllimi i këtij programi është sigurimi i praktikave profesionale për studentë të kualifikuar si dhe për profesionistët e rinj pranë kompanive më prestigjioze gjermane. Shumë prej studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës, kanë marrë pjesë në programin e Praktikave të Biznesit duke kryer një internship të paguar në Gjermani dhe duke rritur mundësinë e tyre për punësim në tregun e punës.

Rreth detajeve dhe mënyrës së aplikimit online ju lutem drejtohuni në linkun : www.stipendienprogramm.org .

Universiteti Politeknik i Tiranës