Search
Close this search box.

Menu

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe University of Salento, hapet thirrja për mobilitete për studentë të Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, në University of Salento, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.

Informacionin në lidhje me kriteret për aplikim, mënyrën e aplikimit, dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i fundit i aplikimit është 20 nëntor 2023, ora 12.00.

Universiteti Politeknik i Tiranës