Search
Close this search box.

Menu

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Istanbul Technical University. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i fundit i aplikimit është 6 nëntor 2023, ora 12.00.

Universiteti Politeknik i Tiranës