Menu

Njoftim – Miratimi i Programeve të studimit me prioritet kombëtar në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Në zbatim të VKM Nr.397, datë 29/06/2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.368, datë 01/06/2022, të Këshillit të Ministrave,”Për miratimin e fushave dhe të Programeve të Studimit, që përbëjne prioritet kombëtar, dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e të studentëve, që ndjekin këto programe në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë””,

Programet e Studimit të Ciklit të Parë, që ofron Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, përkatësisht:

· Bachelor në Inxhinieri Matematike;

· Bachelor në Inxhinieri Fizike;

MIRATOHEN,

si Programe Studimi që përbëjnë prioritet kombëtar.

Shpërndaje postimin

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Universiteti Politeknik i Tiranës